Corona regels Speelotheek Salland

I

 Spelregels bij bezoek Speelotheek Salland

Bezoekers zijn gezond, hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.

Bezoekers desinfecteren handen, hoesten en niezen in elle boog.

Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.

Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie en volgen de instructies van de medewerker op.

Zozijn Speelotheek Salland beschikt over voldoende desinfectiemiddelen, mondmaskers en handschoenen.

Graag het geleende speelgoed schoon en compleet inleveren.

Zozijn Speelotheek Salland zorgt ervoor dat het speelgoed wordt gedesinfecteerd.

http://www.speelotheeksalland.nl/openingstijden/