Corona regels

  • Bezoekers zijn gezond, hebben geen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid.
  • Bezoekers desinfecteren handen, hoesten en niezen in elle boog.
  • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  • Bezoekers houden zich aan de specifieke afspraken van de locatie en volgen de instructies van de medewerker op.
  • Zozijn Speelotheek Salland beschikt over voldoende desinfectiemiddelen, mondmaskers en handschoenen.
  • Graag het geleende speelgoed schoon en compleet inleveren.
  • Zozijn Speelotheek Salland zorgt ervoor dat het speelgoed wordt gedesinfecteerd.

http://www.speelotheeksalland.nl/openingstijden/