Regelment

Reglement aangepast 14-4-2017

Boeteregeling:

Helaas is het noodzakelijk gebleken een boeteregeling in te stellen. Onderstaand de regeling die geldt voor onze speel-o-theek.
Te laat inleveren van speelgoed:
De boete voor te laat inleveren is vastgesteld op € 0,50 per week per stuk speelgoed.

Ontbreken van onderdelen:
Als één of meer onderdelen van het geleende speelgoed niet aanwezig is, geldt een VOORLOPIGE boete van € 1,25 per onderdeel.

Bij terugbrengen binnen 3 of 6 weken, afhankelijk van uw abonnement, krijgt u deze terug.

Na de termijn van ongeveer 2 maanden wordt door de boetecommissie de definitieve boete vastgesteld aan de hand van gegevens over soort speelgoed, datum van aanschaf, restantfunctionaliteit en kosten van vervanging.

Beschadigingen:

Is het speelgoed bij terugbrengen beschadigd of echt kapot, dan geldt een VOORLOPIGE boete van € 1,25.

Hier wordt aantekening van gehouden door de medewerkster. In de eerstvolgende zitting van de boetecommissie wordt de hoogte van de boete definitief vastgesteld. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als bij punt 2.

Nog een aantal aandachtspunten:

Voorkom zoekraken, kapotgaan, beschadigen, door er op toe te zien dat het speelgoed alleen wordt gebruikt door kinderen voor wie het bestemd is

Lever het speelgoed SCHOON in. Het is voor de volgende lener niet prettig het bij thuiskomst eerst schoon te moeten maken. Bent u het vergeten, doe het dan alsnog even op de speel-o-theek.

Wilt u er op letten, dat het abonnement tijdig wordt beëindigd, namelijk voor 1 september.

Neem gerust uw kind(eren) mee naar de speel-o-theek, maar zie er op toe dat speelgoed niet zoek raakt of in de verkeerde bak terechtkomt.

 

Vergeet uw abonnementskaart niet. Niet bij lenen en niet bij terugbrengen! U hebt hem steeds nodig.